825b

825b

By W ASIA COMPANY LIMITED

  • Category: Business
  • Release Date: 2021-05-03
  • Current Version: 2.5.0
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 62.60 MB
  • Developer: W ASIA COMPANY LIMITED
  • Compatibility: Requires iOS 11.0 or later.

Description

ระบบบันทึกเวลาทำงานของพนักงานสำหรับทุกองค์กร สำหรับองค์ - ลงเวลา เข้า-ออก - ปฏิทินการทำงาน - การลาทุกชนิด - ตรวจสอบเวลาเข้าออก - ใบแจ้งเงินเดือน

Screenshots

keyboard_arrow_up