BG - CDDH

BG - CDDH

By B&T VietNam

  • Category: Utilities
  • Release Date: 2022-06-20
  • Current Version: 1.0
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 61.21 MB
  • Developer: B&T VietNam
  • Compatibility: Requires iOS 11.0 or later.

Description

Ứng dụng cung cấp các chức năng chỉ đạo điều hành của đơn vị - Quản lý công việc nhanh chóng, tiện ích - Tăng hiệu quả xử lý công việc, nhiệm vụ - Báo cáo, thống kê kết quả xử lý công việc

Screenshots

keyboard_arrow_up