Base Request

Base Request

By Base Enterprise

  • Category: Business
  • Release Date: 2022-06-20
  • Current Version: 1.0.2
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 29.22 MB
  • Developer: Base Enterprise
  • Compatibility: Requires iOS 11.0 or later.

Description

- Ứng dụng dùng để quản lý toàn bộ yêu cầu, đề xuất, các quy trình phê duyệt trong nội bộ một công ty, doanh nghiệp hoặc một tổ chức. - Số hóa để xử lý nhanh chóng toàn bộ yêu cầu, đề xuất trong nội bộ doanh nghiệp, giúp bạn tiết kiệm đến 90% thời gian làm việc. SỐ HÓA QUY TRÌNH XỬ LÝ: + Xây dựng các biểu mẫu chuẩn cho toàn bộ quy trình xử lý Yêu cầu - Đề xuất nội bộ. MINH BẠCH THÔNG TIN & THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH: + Công việc khó nhất đối với doanh nghiệp là xây dựng nhiệm vụ & trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công việc hàng ngày. Base Request sẽ giúp bạn làm việc này thực sự dễ dàng. XỬ LÝ ĐỀ XUẤT & TƯƠNG TÁC: + Base Request giúp bạn xử lý các đề xuất nhanh chóng và linh hoạt trong mọi tình huống.

Screenshots

keyboard_arrow_up