Catbus Student

Catbus Student

By Cohota Join Stock Company

  • Category: Education
  • Release Date: 2019-10-09
  • Current Version: 1.4
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 121.44 MB
  • Developer: Cohota Join Stock Company
  • Compatibility: Requires iOS 12.0 or later.

Description

Truy cập vào các khóa học trên Cohota trong và ngoài lớp học với ứng dụng mobile Catbus Student. Từ bất kỳ thiết bị nào, học viên có thể: • Xem điểm và nội dung khóa học • Nộp bài tập • Theo dõi chương trình học với ToDo list và lịch • Gửi và nhận tin nhắn • Đăng bài thảo luận • Xem videos • Làm bài kiểm tra • Nhận thông báo nhanh chóng khi có cập nhật điểm, khóa học và nhiều thông báo khác

Screenshots

keyboard_arrow_up