Dân số & Gia đình

Dân số & Gia đình

By Ong Thanh

  • Category: News
  • Release Date: 2019-10-09
  • Current Version: 1.2
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 38.61 MB
  • Developer: Ong Thanh
  • Compatibility: Requires iOS 8.0 or later.

Description

Nâng cao nhận thức, thái độ nhằm chuyển đổi hành vi về dân số phát triển, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản (KHHGĐ, SKSS) góp phần thực hiện thành công của Chiến lược Dân số Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Screenshots

keyboard_arrow_up