))เสียงสติ((

))เสียงสติ((

By Burana Buddha Foundation

Description

))เสียงสติ(( โดย มูลนิธิบูรณพุทธ คลื่นเสียงสำหรับช่วยให้ผู้ฟังเจริญสติ และทำสมาธิได้ง่ายขึ้น และสามารถทำได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานขึ้น โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Binaural Beats ผ่านการฟังด้วยหูฟัง

Screenshots

keyboard_arrow_up