Facial Men

Facial Men

By Silpakorn University

  • Category: Photo & Video
  • Release Date: 2018-07-23
  • Current Version: 1.1
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 20.72 MB
  • Developer: Silpakorn University
  • Compatibility: Requires iOS 11.1 or later.

Description

Face N'Off (Facial Men) เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยแนะนำการทำศัลยกรรมบนใบหน้าสำหรับผู้ชาย เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศัลยกรรมบนใบหน้าของผู้ชายโดยเฉพาะ มีการจำลองภาพให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างก่อนทำและหลังทำ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ชาย และมีการคำนวณราคาเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ กล้าตัดสินใจมากขึ้นก่อนที่จะไปพบศัลยแพทย์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ชายมีช่องทางในการทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำศัลยกรรมบนใบหน้าสำหรับผู้ชาย 2. เพื่อทำให้ผู้ใช้งานได้เห็นความแตกต่างระหว่างก่อนทำ และหลังทำ ใช้ในการตัดสินใจ 
 3. เพื่อสร้างความมั่นใจ สร้างโอกาสในอาชีพการงานให้กับผู้ชาย โดยจะประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานดังนี้ 1. สามารถเลือกต้นแบบโครงหน้าดารา โดยจะมีใบหน้าดาราชายทั้งหมด จำนวน 5 หน้า เป็นดาราชายไทย จำนวน 3 หน้า ดาราชาเกาหลี จำนวน 3 หน้า 2. ประเมินราคาพื้นฐานให้กับผู้ใช้งาน โดยราคาจะเป็นราคาจริงจากคลินิก จำนวน 5 คลินิก ซึ่งจะเป็นคลินิกที่เชี่ยวชาญและได้รับความนิยมเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมบนใบหน้าของผู้ชาย 3. สร้างภาพจำลองการทำศัลยกรรมบนใบหน้า ให้เห็นความแตกต่างระหว่างก่อนทำ และหลังทำ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 4. สามารถเก็บเข้ารายการโปรดของฉัน เพื่อไว้สำหรับให้ใช้ได้เปรียบเทียบลักษณะใบหน้า รายละเอียดต่างๆราคา และข้อมูลของคลินิก - เพื่อการศึกษาเท่านั้น - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยศิลปากร หากพบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่ nof.chanwit@gmail.com

Screenshots

keyboard_arrow_up