GTP - AutoTest GROUP

GTP - AutoTest GROUP

By Infosystems International Ltd.

Description

Дейността на „АУТОТЕСТ ГРУП” ЕООД приоритетно е насочена в сферата на извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства /ППС/. Фирмата има 5 контролно- технически пункта /КТП/ за извършване на периодичните прегледи на ППС. Те са съоръжени с технологично оборудване, отговарящо на нормативните изисквания и Европейските стандарти. Техническите специалисти, работещи в КТП, притежават необходимата професионална квалификация и дългогодишен опит. Фирмата е в процес на изпълнение на мащабен проект за изграждане и пускане в експлоатация на нови КТП в основните областни центрове на страната. За повече информация посетете http://www.gtp.bg Официалното приложение на AutoTest GROUP - GTP, дава възможност на своите потребители да заявят технечски преглед във всичките си пунктове на територията на България. Услугите предлагани от приложението са: - Картова визуализация на всичи пунктове. - Възможност за достъп до избрания пункт директно от картата. - Възможност за навигация до избрания пункт. - Ценови лист за конкретните категории превозни средства. - Резервиране на дата и час за преглед съобразена със свободните в момента на резервация. - Визуален списък с всички необходими документи за техническия преглед.

Screenshots

keyboard_arrow_up